Veehouderijen en de nieuwe BBT-conclusies: meer dan 'n lijstje aftikken

De tijd begint al aardig te dringen. Vóór 1 februari 2021 moeten gemeenten alle vergunningen van IPPC-veehouderijen actualiseren. Een hele klus, zeker voor een gemeente als Venray, waar zich meer dan 140 intensieve veehouderijen bevinden. 'We onderhouden contacten met de veehouders, adviseurs en leveranciers, gaan bij veehouderijen langs en bezoeken beurzen.'

4 jaar, het lijkt een lange tijd. Maar nieuwe Best beschikbare technieken (BBT)-conclusies betekenen vaak grote investeringen en ingrijpende aanpassingen in een bedrijf. Voor gemeenten met veel veehouderijen zorgt de actualisatie voor een hoge werkdruk. Hoe kun je ervoor zorgen dat alle vergunningen op 1 februari zijn geactualiseerd?

Frans van Bergen

Frans van Bergen, adviseur milieu gemeente Venray en
RUD Limburg-Noord

Frans van Bergen is adviseur milieu van de gemeente Venray en de RUD Limburg Noord: 'Er moet inderdaad veel gebeuren. De actualisering is slechts één van de werkzaamheden waarmee we bezig zijn. Het einde van de Stoppersregeling, de nieuwe Saneringsregeling Varkenshouderij, de stikstofaanpak en de monitoring fijn stof NSL (Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit), de energiemaatregelen. De rijksoverheid legt veel op het bordje van de gemeente. Dat zet het werk wel onder druk. Maar ook van de veehouders wordt steeds meer verlangd. De nieuwe regels brengen niet alleen nieuwe of sterk gewijzigde werkwijzen, maar maken investeringen onvermijdelijk.'

'De nieuwe BBT-conclusies voor intensieve varkens- of pluimveehouderijen zijn we geleidelijk aan vanaf 2017 gaan gebruiken bij nieuwe vergunningaanvragen', legt Van Bergen uit. 'Het was lang onduidelijk wat de BBT-conclusies betekenden voor de BBT-toets bij veehouderijen. Inmiddels is hier ook landelijk, door aanvullende uitleg van onder meer InfoMil, meer duidelijkheid in gekomen.'

'De nieuwe regels maken investeringen onvermijdelijk'

Veel contact met de veehouders

De gemeente Venray kiest voor een integrale aanpak, waarbij voorlichting, advies en overtuigen centraal staan. 'Het hele actualiseren van vergunningen is meer dan het opstellen van een lijst met minimale eisen voor veehouderijen. We zorgen dat we zelf op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, we onderhouden contacten met de veehouders, adviseurs en leveranciers en gaan bij veehouderijen langs en bezoeken beurzen.'

De BBT-conclusies van 2017 zijn volgens Van Bergen telkens een terugkerend onderwerp van gesprek. 'Je moet in overleg met de veehouder of adviseur. Er is veel diversiteit in stallen waardoor er niet in alle gevallen een standaard BBT van toepassing is. Het is maatwerk per bedrijf. Als een veehouder bijvoorbeeld een nieuwe stal wil bouwen, wijzen we ze vaak op de nieuwste technologieën.'

'Bijvoorbeeld om de stofemissie bij pluimveehouderijen te beperken met een strooiselschuif of een verbeterde warmtewisselaar. Een ander voorbeeld is het toepassen van een ondergrondse, gekoelde containeropslag van de kadavers. Dat vergt wel een investering, maar meestal levert het ook wat op. Ik denk dan ook aan de omgeving, de mensen die in de directe invloedssfeer van de veehouderij wonen. We geven ze een duwtje in de goede richting. We gebruiken daarvoor beschikbare middelen.'

'Het hele actualiseren van vergunningen is meer dan het opstellen van een lijst met minimale eisen voor veehouderijen.'

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de subsidie voor emissiearme stallen. Het ministerie van LNV stelt 40 miljoen beschikbaar voor innovatieve technieken. Een groot deel van dat bedrag is bedoeld voor schone stalsystemen. 'Zo’n subsidie helpt je om het gebruik van innovatieve technieken gemakkelijker bereikbaar te maken.'

Actualisatieplicht vergunningen IPPC-installatie

Op 1 februari 2021 is het 4 jaar nadat de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderijen publiceerde. Dit betekent dat gemeenten de vergunningen voor circa 2200 IPPC-bedrijven moeten actualiseren. Meer informatie over de verplichtingen van het bevoegd gezag vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. Daarnaast is er specifieke informatie over geur en informatie over fijnstof.

Vooruitstrevend

Van Bergen benadrukt ook de positieve ontwikkelingen in zijn gemeente. 'Veel veehouderijen werken innovatief en willen de nieuwste technieken gebruiken. Dan loop je tegen een probleem aan. Certificering van innovatieve technieken duurt soms 1, 2 of 3 jaar. Dat vertraagt het gebruik van innovatieve technieken. Dat is wel erg jammer.'

Van Bergen vervolgt: 'Er zijn altijd wel 1 of 2 bedrijven waar het niet goed gaat. Dat levert soms dikke dossiers op en geeft de nodige perikelen. Maar ook deze ‘achterblijvers’ moeten voldoen aan de BBT-conclusies!'

'In gesprek blijven is belangrijk', vertelt Van Bergen over de bedrijven waar het niet allemaal vanzelf gaat. 'In de toekomst moeten we zaken met elkaar blijven doen. Zachte dwang is hierbij niet genoeg. Deze veehouders moeten, in het ergste geval, worden aangeschreven door de afdeling Toezicht en Handhaving.'

Een grote uitdaging

Voor de gemeente Venray blijft het – net als voor veel andere gemeenten – hoe dan ook een grote uitdaging om de vergunningen van meer dan 140 bedrijven te actualiseren. En om die vergunningen te publiceren, want ook dat is een wettelijke verplichting.

Van Bergen is er nog niet zeker van dat het allemaal gaat lukken vóór 1 februari 2021. 'Juist doordat er andere regelingen zijn die ook om aandacht vragen. Dan hebben we het nog niet gehad over de huidige coronacrisis, die alle noodzakelijke overleggen intern en extern op slot heeft gezet.'

Verplicht bijhouden in IPPC-database

Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om de actualisering van vergunningen te registreren in de IPPC-database. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt deze informatie voor de rapportage aan de Europese Commissie. U kunt de IPPC database en achtergrondinformatie vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.