InfoMil Actueel 307

Update checklists tankstations Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen (ODG) heeft stukken voor een vijfde toezichtsronde voor tankstations toegevoegd aan de pagina bij Overheden voor overheden. Ook heeft de ODG een checklist voor waterstoftankstations gemaakt.

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet verwacht in mei

Op 8 april 2020 heeft overleg plaatsgevonden tussen minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen en de koepels van gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), waterschappen (UvW) en provincies (IPO) over het proces om een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen. Het streven is om in mei met een nieuwe datum te komen.

NTA over geuronderzoek gepubliceerd voor commentaar

De ontwerptekst om geuronderzoeken volgens een standaard methode (NTA 9065) uit te voeren is door NEN vrijgegeven. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geldt voor de industrie maar kan ook worden gebruikt voor geurhinder van horeca of landbouw.

Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 hierop reageren.

Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 6 t/m 26 mei

Van woensdag 6 mei t/m dinsdag 26 mei 2020 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd op de oefenomgeving (pre-productie). Hierdoor is het DSO en het Omgevingsloket op deze omgeving niet beschikbaar. U kunt in die periode niet oefenen of aansluiten zoals gepland.

Nieuwe versie van de NIBM-tool 2020

De emissiefactoren en basisgegevens die nodig zijn voor de berekeningen in de NIBM-tool zijn geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van de gepubliceerde gegevens van maart 2020.

Nieuwe stappen voor Aanvullingsspoor natuur Omgevingswet

De internetconsultatie van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet, een uitwerking van de Aanvullingswet natuur, is gestart. U kunt reageren tot en met 11 juni 2020 op het concept van deze regeling.

PGS 'tussen versies' in plaats van Nieuwe Stijl versies in de Omgevingswet

De PGS-richtlijnen worden voor de komst van de Omgevingswet omgezet in Nieuwe Stijl. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. Voor deze PGS-en komt er een 'tussenversie' (interim).

Herstel enkele gebreken erkende maatregelen voor energiebesparing

In bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer zijn enkele wijzigingen in erkende maatregelen energiebesparing aangebracht. Het gaat hierbij om technisch herstel van onvolkomenheden. De wijzigingen zijn op 10 april 2020 in werking getreden.