InfoMil Actueel 310

InfoMil Actueel

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022.

Digitale inspraak en participatie: hoe geef ik dit vorm?

Hoe kunnen overheden tijdens de coronacrisis participatie en inspraak vormgeven? Recent verschenen 2 publicaties met (digitale) tips en tools die hen hierbij kunnen helpen.

WVIP biedt handreiking vergunningproces waterstoftankstations

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het Waterstof Veiligheids- en Innovatie Platform (WVIP) hebben in 2019 een handreiking voor vergunningverlening voor waterstoftankstations ontwikkeld. De handreiking is bedoeld voor bestuurders en vergunningverleners. Recent heeft het WVIP in aanvulling daarop een rapport op laten stellen met de belangrijkste aandachtspunten voor tankstationhouders en omwonenden.

Vijf landen roepen op tot delen van informatie over PFAS

Nederland werkt samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden aan een Europees verbod op PFAS. Deze landen roepen betrokken bedrijven, organisaties en overheden op om informatie te delen over PFAS.

Nieuwe tabellen Cwegdek - mei 2020

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. Deze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de goedkeuring van een rapport door het Expertisecentrum Geluid (ECG) van het RIVM.

Nieuwe versie rekenmodel voor luchtkwaliteit: ISL3a v2020

U kunt nu het rekenmodel voor luchtkwaliteit ISL3a versie 2020 downloaden. De nieuwe versie bevat onder andere de laatste achtergrondgegevens (GCN) en meteorologische gegevens. Ook de dubbeltellingcorrectietool fijnstof van veehouderijen is actueel.