InfoMil Actueel 313

InfoMil Actueel

Eerste Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur, belangrijke mijlpaal Omgevingswet

Vandaag heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de Aanvullingswet natuur. Het wetsvoorstel sluit aan bij de Omgevingswet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschouwt de wet als een mijlpaal.

Terugblik: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Op dinsdag 7 juli 2020 was de eerste virtuele Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Kijkers konden kiezen uit een gevarieerd programma, uitgezonden vanuit de studio in Amsterdam en deels vanuit het land.

Actualisatie Bestuurlijke handreiking Vergunningverlening LNG-tankstations

De Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstations van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) is geactualiseerd. Reden van de actualisatie is de komst van de Omgevingswet. De Handreiking is daarom aangepast aan het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Mijlpalen moet je vieren!

Op 14 mei 2020 ging de Check je plek-tool van de Atlas Leefomgeving live. De eerste mijlpaal is bereikt, want in één maand hebben zij 10.000 bezoekers mogen ontvangen. Lees in het artikel meer over de laatste maand en hoe het team nu verder gaat.

Rav-wijziging 30 juni 2020

Op 30 juni is een wijziging van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd in de Staatscourant. Voor melkvee is er een definitieve emissiefactor vastgesteld voor één stalsysteem. Bij varkens is voor één systeem een voorlopige emissiefactor vastgesteld. Veehouders krijgen zo meer mogelijkheden om dieren emissiearm te houden.

Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers vastgesteld

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een circulaire (rondschrijven) over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers opgesteld. De circulaire gaat over de opslag van batterijen (en cellen) en over het gebruik in grotere energieopslagsystemen (buurtbatterijen).

Webinar Toezicht op energiebesparing gemist?

Op 2 juli 2020 heeft Kenniscentrum InfoMil het Webinar Toezicht op energiebesparing georganiseerd. Het programma van het webinar is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, MKB-Nederland en Urgenda tot stand gekomen. Inhoud, opzet en sprekers werden door de deelnemers positief ontvangen. Deelnemers beoordeelden het webinar dan ook met een 8. Heeft u het webinar gemist?