InfoMil Actueel 315

InfoMil Actueel

Animatie over participatie in de Omgevingswet verschenen

De Omgevingswet biedt inwoners van Nederland meer ruimte om inbreng te leveren op veranderingen in zijn of haar leefomgeving. Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Nieuwe geconsolideerde versie Omgevingswet, AMvB's en Omgevingsregeling

De geconsolideerde versies van de Omgevingswet, de 4 AMvB’s en de Omgevingsregeling zijn vernieuwd. Er zijn nieuwe aanvullingen van verschillende beleidsterreinen toegevoegd.

2e ronde Versterkte uitvoering energiebesparings-­­ ­­­­­en informatieplicht

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) uitgebreid. De 2e ronde VUE loopt van 1 september 2020 tot 31 december 2021.