InfoMil Actueel 354

InfoMil Actueel

Laatste InfoMil Actueel

Na 18 jaar nemen we afscheid van InfoMil Actueel. Later deze maand verschijnt de opvolger: IPLO Nieuws. Deze verandering is onderdeel van het proces waarin InfoMil alle bestaande en nieuwe kennis overdraagt aan Informatiepunt Leefomgeving. Afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet InfoMil Jacco Schotvanger vertelt meer over deze overgang.

Programma Schakeldag bekend

Op dinsdag 8 maart 2022 is de Schakeldag. Het programma staat online. Via de Networkapp kunt u onder andere werksessies, pitches en Schakeljournaals volgen. Bent u nog niet ingeschreven voor de Schakeldag? Vul dan het aanmeldformulier in. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de Networkapp, die we gebruiken voor het programma.

Ontwerp-KB Omgevingswet met invoeringsdatum 1 januari 2023 naar beide Kamers

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken van de wet.

Conferentie voor gezamenlijk Europees luchtbeleid

U kunt zich nu aanmelden voor de Benelux Conferentie Air / Health op 23 maart 2022. Deelname staat open voor iedereen in de Benelux met interesse in luchtkwaliteit en gezondheid (zoals overheden, NGO's en bedrijfsleven). Met de conferentie werken Benelux-lidstaten aan een gezamenlijke inzet voor Europees luchtkwaliteitsbeleid. Op de agenda staat onder meer de formulering van een Benelux-standpunt voor nieuwe Europese regelgeving luchtkwaliteit.

Nieuwe overzichtspagina instructieregels

Op de website iplo.nl is een overzichtspagina gemaakt waarop alle instructieregels van het Rijk over de evenwichtige toedeling van functies aan locaties staan. Het gaat daarbij over bovenlokale belangen, zoals veiligheid, gezondheid en milieu, en infrastructuur. Door dit overzicht is informatie hierover snel te vinden.

Save the Date! Atlas Werkconferentie Online 2022

Het Atlas-team organiseert op donderdag 21 april 2022 de 2e Atlas Werkconferentie Online. Het thema is 'Van Praten naar Doen'. Met weer een liveshow en leuke, interessante en interactieve workshops. Zo geven Atlas-medewerkers een kijkje in de keuken van de Atlas-geschiedenis. Wat is er allemaal bereikt en wat waren de hoogtepunten? U wordt bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen rond het Register Externe Veiligheid (REV). En REV-medewerkers presenteren de nieuwe REV-kaarten in de Atlas.

InfoMil Actueel wordt IPLO Nieuws

InfoMil Actueel verschijnt vandaag voor het laatst. Deze nieuwsbrief gaat verder onder de naam IPLO Nieuws. InfoMil draagt alle bestaande en nieuwe kennis over aan Informatiepunt Leefomgeving. We houden vast aan dezelfde kwaliteit informatie die u gewend was van ons. Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Uiteraard kunt u zich ook afmelden.