Transitie van InfoMil naar IPLO

Al sinds 1995 is Kenniscentrum InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze rol worden overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, het IPLO. Met dezelfde werkwijze, dezelfde zorgvuldigheid en dezelfde specialisten.

Naast InfoMil gaan ook 3 andere grote helpdesks binnen het omgevingsrecht op in het IPLO: Bodem+, Helpdesk Water en Helpdesk Bouwregelgeving. Daarmee wordt de vraagbeantwoording en de informatie op de website integraler.

Informatie over wet- en regelgeving

De vraagafhandeling van alle 4 helpdesks is - zowel over het huidige, als over het nieuwe stelsel van de Omgevingswet - inmiddels al geïntegreerd in het IPLO. Op de website iplo.nl vindt u alle informatie over wet- en regelgeving zoals die geldt als de Omgevingswet in werking is getreden.

Wat doet IPLO

IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.

De experts van het IPLO beantwoorden vragen over de huidige wet- en regelgeving, de Omgevingswet en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Archiefwebsite

De InfoMil-website verandert met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in een statische archiefwebsite. Die is dan enkel nog bedoeld om na te kijken hoe het voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geregeld was.

Overige dienstverlening van InfoMil, zoals voorlichtingbijeenkomsten, cursussen en beleidsondersteuning aan tal van beleidsdirecties bij ministeries, gaat verder onder de naam van Rijkswaterstaat.

Meld u aan voor IPLO Nieuws

Wilt u iedere maand het laatste nieuws over IPLO ontvangen? Meld u dan aan voor IPLO Nieuws en blijf op de hoogte van nieuws en achtergronden over het DSO, regelgeving, water, bodem, lucht en andere thema's.