Vragen en antwoorden handhaving

De rubriek 'meest gestelde vragen' omvat een selectie aan vragen (en bijbehorende antwoorden) uiteenlopend van algemene handhavingsvragen tot meer specifieke vragen met betrekking tot bijvoorbeeld: dwangmiddelen (dwangsom, bestuursdwang), gedogen, bevoegdheden bevoegd gezag en handhaver.

De vragen zullen waar nodig, worden geactualiseerd en waar mogelijk worden gecomplementeerd met relevante jurisprudentie. Daarnaast worden regelmatig nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd.