Landelijke Handhavingstrategie

Vanaf 2014 implementeerden bevoegde gezagen en handhavinginstanties in Nederland een uniforme handhavingstrategie, om passend in te grijpen bij tijdens toezicht gedane bevindingen. Met de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) worden beoordelingen van inspecteurs gelijkgetrokken. Verder verbindt de Landelijke Handhavingstrategie het bestuurs- en strafrecht met elkaar.

Inmiddels is er sinds 2022 een actuelere versie (LHSO) beschikbaar via

Landelijke handhavingstrategie - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)