Mailing Omgevingsloket online 16 februari 2024

Omgevingsloket mailing
Mailing Omgevingsloket online, 16 februari 2024

Aanvraag Omgevingsloket online kwijt

Aanvulling doen: aanvraag kwijt

Initiatiefnemers die voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag hebben gedaan via Omgevingsloket online (OLO), kunnen deze tot 1 juli 2024 bekijken en aanvullen in OLO. Deze aanvragen zijn niet overgezet naar het nieuwe Omgevingsloket.

Aan de helpdesk merken we dat initiatiefnemers soms hun aanvraag kwijt zijn. Zij zoeken die in het nieuwe Omgevingsloket. Kunt u als overheid, als u om aanvulling vraagt op een OLO-aanvraag, daar de juiste link bij vermelden? Bedrijven kunnen om een aanvulling te doen, deze link gebruiken om in te loggen Omgevingsloket online - Mijn overzicht

Nieuw loket en oud loket

Sinds 1 januari 2024 is het nieuwe Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hét loket voor het uitvoeren van een Vergunningcheck, het opstellen en indienen van aanvragen, meldingen en informatieplichten, het samenstellen van de benodigde maatregelen en voor het opzoeken van de geldende regels over de fysieke leefomgeving. Dit nieuwe Omgevingsloket vindt u op de pagina https://omgevingswet.overheid.nl/.

Het oude Omgevingsloket online (OLO) blijft tot 1 juli 2024 beschikbaar voor het indienen van aanvullingen.

Behandeling eerder ingediende aanvragen tot 1 juli 2024

De behandeling van aanvragen, ingediend voor 1 januari 2024, kunt u als overheid tot 1 juli 2024 via OLO blijven doen. Alle behandel- en beheertaken zijn nog beschikbaar in OLO. Overheden kunnen dus in de periode van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 in OLO advies aanvragen, aanvulling vragen, bevoegd gezag wijzigen, behandeling overdragen naar een andere organisatie en coördinator aanwijzen.

Hoe wilt u als overheid aanvullingen ontvangen na 1 juli 2024?

Op 1 juli 2024 stopt OLO. Het indienen van aanvullingen via OLO is dan niet meer mogelijk. Initiatiefnemers kunnen na 1 juli 2024 op 2 manieren aanvullingen op OLO-aanvragen indienen:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Deze formulieren komen beschikbaar in het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2024. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag.

Als overheid moet u nu al nadenken over hoe u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op OLO-aanvragen wilt ontvangen. En informeer initiatiefnemers over de manier waarop u de aanvullingen wilt ontvangen.

Oefenomgeving van oude Omgevingsloket online (OLO) stopt 1 april 2024

Vanaf 1 juli 2024 is OLO niet meer beschikbaar op productie. De oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is al eerder niet meer beschikbaar. Naar verwachting vanaf 1 april 2024. Gebruikt u de oefenomgeving van het oude Omgevingsloket nog? En heeft u een probleem als u de oefenomgeving na 1 april 2024 niet meer kunt gebruiken? Neem dan contact op met de helpdesk Omgevingsloket.