Overheden

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruiken initiatiefnemers het nieuwe Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit nieuwe Omgevingsloket vindt u op de pagina https://omgevingswet.overheid.nl/home.

Het huidige Omgevingsloket online (OLO) blijft tot 1 juli 2024 beschikbaar voor het indienen van aanvullingen.

Eerder ingediende aanvragen inzien en aanvullen tot 1 juli 2024

Hebben initiatiefnemers voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag gedaan via het OLO? Dan kunnen zij deze tot 1 juli 2024 bekijken en aanvullen in het OLO. Deze aanvragen worden niet overgezet naar het nieuwe Omgevingsloket. Als initiatiefnemers na 1 januari 2024 een aanvraag, melding of informatie willen indienen, dan doen zij dat via het nieuwe Omgevingsloket. Aanvragen die zij hebben ingediend voor 1 januari 2024 kunnen zij dus nog inzien en aanvullen in het OLO tot 1 juli 2024.

Behandeling eerder ingediende aanvragen tot 1 juli 2024

Ook de behandeling van ingediende aanvragen voor 1 januari kunt u als overheid tot 1 juli 2024 via het OLO blijven doen. Alle behandel- en beheertaken blijven beschikbaar in OLO. Overheden kunnen dus in de periode van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 in het OLO advies aanvragen, aanvulling vragen, bevoegd gezag wijzigen, behandeling overdragen naar een andere organisatie en coördinator aanwijzen.

OLO stopt op 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 stopt het OLO.

Alle aanvragen en meldingen worden verwijderd. Ook de ftp-server is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Als overheid moet u dus alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen.

Het indienen van aanvullingen via OLO is vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk. Zijn er initiatiefnemers die ook na 1 juli 2024 aanvullingen willen indienen? Dan kan dit op 2 manieren:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid (via een websiteformulier of e-mail)
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Deze formulieren komen beschikbaar in het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2024. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag.