Wijziging Geluidplafondkaart 2014

Op 27 november 2014 is de Regeling tot wijziging van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer gepubliceerd in Staatscourant 2014, nr. 33974.

Deze wijziging is op 1 januari 2015 in werking getreden.

De wijziging van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer vervangt de geluidplafondkaart voor wegen door een nieuwe geluidplafondkaart. Op deze nieuwe geluidplafondkaart zijn de nieuwe Rijksweg 24 en de doortrekking van Rijksweg 16 naar Rijksweg 13 opgenomen. Hiermee komen deze wegen onder de systematiek van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer te vallen.