Wijziging Activiteitenregeling

Op 25 oktober 2012 is een regeling tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (hierna: wijzigingsregeling) gepubliceerd (Staatscourant 2012, nr. 21101). Deze wijziging is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Deze regeling tot wijziging van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) (hierna: wijzigingsregeling) vloeit voort uit het besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (hierna: wijzigingsbesluit). Met dit wijzigingsbesluit zijn agrarische activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat om algemene regels voor agrarische activiteiten die voorheen waren opgenomen in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het Lozingenbesluit open

Met dit wijzigingsregeling wordt ook de citeertitel aangepast waardoor ook in een aantal andere regelingen (zoals de Regeling Geluid milieubeheer) deze aangepast diende te worden.

In artikel VIII van de wijzigingsregeling wordt de Regeling geluid milieubeheer gewijzigd. In bijlage 1 bij de Regeling geluid milieubeheer wordt in deel B, onder ‘Individuele inrichting’, tweede gedachtestreepje ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ vervangen door ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.