Wijziging einddatum Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Sinds 7 juni 2017 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd.

Dit is gebeurd via de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/56131, houdende verlenging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Scrt. 2017, nr. 30765).

De vervaldatum van de regeling (vastgesteld in artikel 43a) wordt gewijzigd naar 1 juli 2022.