Wijziging diffractor

Op 29 september 2022 verscheen de publicatie tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid (Staatscourant 2022, nummer 23647). De wijziging bevat het berekenen van de effecten van een diffractor op een scherm en correctie effecten van een ingegraven diffractor in bijlage III en IV. Ook is de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer gewijzigd.

De wijziging trad op 1 oktober 2022 in werking.

Wijziging van Rmg2012: Diffractor op een scherm

Deze wijziging maakt het mogelijk om de effecten te berekenen van een nieuw type geluidmaatregel, namelijk de diffractor op een scherm. Daarnaast wordt een correctie doorgevoerd in het reken- en meetvoorschrift voor de ingegraven diffractor. Een diffractor op een scherm is een constructie met holtes die op een scherm parallel aan de weg of het spoor wordt geplaatst, waardoor het geluid van de (spoor)weg naar boven wordt afgebogen. De constructie met holtes zorgt ervoor dat een scherm met een diffractor een grotere geluidreductie geeft dan een even hoog scherm zonder de diffractor. De maatregel is toepasbaar bij wegen en spoorwegen.

Wijziging Regeling geluidplafondkaart milieubeheer

Deel 1 van de Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer is gewijzigd. Hiermee wordt een ten onrechte ontbrekend wegdeel toegevoegd aan de lijst van rijkswegen die op geluidplafondkaart zijn aangegeven. Deze wijziging is nodig om voor dit wegdeel geluidproductieplafonds te kunnen vaststellen.