Wijziging termijn aftrek stille banden

Op 1 juli 2018 is artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd (Staatscourant, jaargang 2018, Nr. 31892, gepubliceerd op 12 juni 2018). Met deze wijziging blijft de aftrek op de geluidsbelasting ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder ná 1 juli 2018 hetzelfde als vóór 1 juli 2018.

Artikel 3.4 Rmg 2012 gaat over het toepassen van een aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg. Volgens dit artikel wijzigt de hoogte van de aftrek per 1 juli 2018. De datum 1 juli 2018 is gerelateerd aan het in werking treden van de Omgevingswet.  Deze wet treed na 2018 in werking.

Ook na 2018 is zijn er redenen om de aftrek te hanteren. In ieder geval tot de Omgevingswet in werking treedt. Het voornemen is om in de rekenregels onder de Omgevingswet geen aftrek te hanteren.