Wijzigingen spoorvoertuigcategorie en herstel artikel 3.4

Op 8 maart 2021 verscheen de publicatie tot wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Staatscourant 2021, nummer 10294). De indeling van de spoorvoertuigcategorie in bijlage IV is gewijzigd en artikel 3.4 is hersteld. De wijziging trad op 1 april 2021 in werking.

Wijzigingen Bijlage IV

Toevoegen spoorvoertuigcategorie 12

Sommige treinen zijn stiller dan de emissies van de spoorvoertuigcategorie waarin ze zijn geplaatst. Voor deze treinen is een nieuwe categorie 12 toegevoegd aan bijlage IV. Het gaat om:

  • LT (Sprinter Lighttrain)
  • SNG (Sprinter Nieuwe Generatie)
  • Flirt (Flinker Leichter Innovativer Regionaltriebzug) en
  • de elektrische GTW (Gelenktriebwagen)

Deze typen vielen voorheen allemaal in spoorvoertuigcategorie 8.

Verschuivingen binnen spoorvoertuigcategorie

De volgende typen vallen nu onder spoorvoertuigcategorie 8:

  • ICM III met schijfremmen (was categorie 2)
  • ICR met toegevoegde blokkenrem met L-blokken (was categorie 3)

Toepassen oude Bijlage IV

Je berekent het geluid van deze treinen nog volgens de oude bijlage als ze onderdeel zijn van de brongegevens van het geluidproductieplafond. Of als ze onderdeel zijn van vier aangewezen projecten die onder het overgangsrecht van deze wijziging vallen.

Herstel artikel 3.4

In artikel 3.4 is een bepaling toegevoegd. Deze bepaling zorgt dat de verschilberekening ook in overige gevallen juist wordt uitgevoerd. Voorheen ging dat alleen goed in de bijzondere gevallen (artikel 3.4 lid 1 onder a en b). Deze bepaling komt overeen met het oude derde lid onder b van artikel 3.4 voor 2018.