Veiligheidsvoorschriften voor het afleveren van brandstof

Onderstaande tabellen geven de vindplaats en de grenzen van vergunningplicht voor het afleveren van brandstoffen:

Vindplaats activiteitenbesluit- en regeling

Activiteit

Activiteitenbesluit- en regeling

Afleveren brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en spoorvoertuigen

§ 3.3.1 (ook voor type C bedrijven)

Afleveren brandstof aan vaartuigen

§ 4.6.3 (AB) § 4.6.2 (AR)

Afleveren brandstof aan overige werktuigen

§ 4.6.4 (AB) § 4.6.3 (AR)

Afleveren LPG

§ 5.3.1 (AB) § 5.7.1 (AR)

Grenzen vergunningplicht

Activiteit

Bor bijlage I

Type C /vergunningplicht

Afleveren waterstofgas

C Categorie 4.4 - l

Altijd

Afleveren LNG
(vloeibaar aardgas)

C Categorie 4.4 - m Altijd
Opslag vloeibare brandstof bunkerstation C Categorie 5.4 - d Bunkerstation > 35 m3 met deel lichte olie
Afleveren vloeibare brandstoffen C Categorie 5.4 - e

Bij kwetsbaar object < 20 m zonder toezicht