Veiligheidsvoorschriften voor autodemontage

In paragraaf 3.3.3 van het Activiteitenbesluit- en de regeling zijn eisen opgenomen voor het demonteren van wrakken. Op deze pagina zijn de veiligheidsvoorschriften bij deze activiteit opgenomen.

Opslag airbags en gordelspanners

Opslag van gedemonteerde airbags en gordelspanners moet plaatsvinden in een container of in een afgescheiden deel van een ruimte met voldoende drukontlastingsmogelijkheden. De opslag moet buiten bereik zijn van onbevoegden, roken en open vuur zijn verboden en de entree naar de ruimte moet zijn voorzien van een markering. Airbags moeten met de afdekkap omhoog worden geplaatst. Mechanische airbags moeten gescheiden worden opgeslagen van gordelspanners, om de kans op onbedoeld activeren zoveel mogelijk te beperken. Scheiding tussen opslag van andere stoffen en materialen kan gebeuren door een gaasafscheiding of door opslag in een apart brandcompartiment. De gaasafscheiding moet voorkomen dat bij ontbranding de (restanten van de) airbags kunnen rondvliegen. Het gaas moet van voldoende sterkte zijn, bestaan uit staaldraad en met een vrije opening van maximaal vijf centimeter (bijvoorbeeld harmonicagaas met een dikte van 2,9 mm) (artikel 3.27i Activiteitenregeling).

Demonteren LPG-tanks

LPG-tanks moeten in de open lucht of een goed geventileerde ruimte worden gedemonteerd. Er mogen maximaal 24 gedemonteerde niet afgetapte LPG-tanks aanwezig zijn. Gedemonteerde niet afgetapte tanks moeten eenmaal per zes maanden worden afgevoerd. Afgetapte en niet afgetapte LPG-tanks moeten gescheiden worden opgeslagen, waarbij duidelijk zichtbaar is aangeven van welke tanks LPG niet is afgetapt. Aftappen van LPG uit gedemonteerde LPG-tanks bij autodemontagebedrijven is verboden, tenzij het bedrijf beschikt over een omgevingsvergunning milieu om deze activiteit uit te voeren (artikel 3.27h Activiteitenregeling).

Voor de opslag van gedemonteerde LPG-tanks gelden de eisen voor de opslag van gasflessen.

Explosieveiligheid

De ATEX 137-richtlijn is een Europese richtlijn die eisen stelt op het gebied van explosieveiligheid. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd via de Arbeidsomstandighedenregelgeving. Vanuit die regelgeving worden er dan ook eisen gesteld aan onder andere de wijze van ventilatie bij het demonteren van LPG-tanks.