Opslagtanks gassen

Onderstaande tabellen geven de vindplaats en werkingssfeer voor het opslaan van propaan en propeen.

Werkingssfeer

Activiteit

Bor bijlage 1

Type C /vergunningplicht

Opslaan van propaan en propeen in opslagtanks B lid 1 onder a Bevi van toepassing

C Categorie 2.7 - d

> 2 opslagtanks
C Categorie 2.7 - e > 13.000 liter
C Categorie 2.7 - f onttrekken in vloeistoffase

Vindplaats
Activiteit Activiteitenbesluit Activiteitenregeling
Opslaan van propaan

§ 3.4.1

(ook voor type C)

§ 3.4.1 (ook voor type C)

Opslaan van propeen § 4.1.3

§ 4.1.3.3