Overheden voor overheden agrarisch

Informatie van en voor overheden

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie en producten met andere overheden uit te wisselen.

Bij ieder product geven we een korte beschrijving en vermelden we door welke organisatie en wanneer het product beschikbaar is gesteld.

Eventuele opmerkingen en vragen over de documenten kunt u voorleggen via het contactformulier onder vermelding van "Overheden voor overheden Agrarisch". Via dit formulier kunt u ook nieuwe producten aanmelden. Kenniscentrum InfoMil beslist uiteindelijk of een product wordt geplaatst en in welke vorm dat gebeurt.

akker met balen stro

Melkrundveehouderij

melkveehouder bezig met melken2

Checklist voor bedrijfsbezoek bij een melkrundveehouderij.

Besluit huisvesting

schuineputwand

Handhavingsnotitie voor handhaving van het Besluit huisvesting.

Stoppersregeling

biggen

Plan van aanpak voor afronding van het Actieplan Ammoniak (stoppersregeling).

Beweiden

koe in polder met op achtergrond stad

Werkwijze om te controleren of sprake is van beperkt beweiden.

Glastuinbouw

kas met bloemen2

Informatie over samenwerking bij toezicht van glastuinbouwbedrijven.

Beschermde diersoorten

Checklist om na te gaan of bij sloop, renovatie of verbouwing rekening moet worden gehouden met beschermende diersoorten en of er een ontheffing Wet natuurbescherming nodig is.

Activiteitenwijzer

Website met praktische toelichting op de regels in het Activiteitenbesluit voor agrarische bedrijven.

Schermafbeelding 2017-12-27 om 11.19.24