E03.98.0133 Nederweert

Onderwerp: Begrip inrichting, kleinschalig of hobbymatig gehouden dieren

Inleiding:
De vraag is of het houden van pony's in dit geval een inrichting is.

Afdeling:
Op een perceel worden maximaal 10 pony's van een klein soort gehouden, te weten één hengst en een aantal merries. Hiermee wordt op kleine schaal gefokt. Aannemelijk is dat de kosten die verband houden met het houden van de dieren zodanig zijn dat met de verkoop van de dieren geen wezenlijke inkomsten worden verworven. Voorts is niet gebleken van bedrijfsmatige commerciële activiteiten, zoals het plaatsen van advertenties. Verder vindt op het perceel geen opslag van mest plaats. De Afdeling acht de conclusie dat hier niet kan worden gesproken van het bedrijfsmatig houden van dieren niet onjuist. Het standpunt van verweerders dat bij een wisselend aantal pony's en een maximum van tien ook geen sprake is van een omvang alsof deze bedrijfsmatig is, als bedoeld in artikel 1.1 lid 1van de Wm is evenmin onjuist.

Datum uitspraak:
6 januari 2000
Zaaknummer:
E03.98.0133
Vindplaats:
JM2000-3/36, NBStAB2000-2/00-05
Instantie:
gemeente