200202780/1 Borger-Odoorn

Onderwerp: Begrip inrichting, kleinschalig of hobbymatig gehouden dieren

Inleiding:
Verweerders stellen dat geen sprake is van een inrichting als bedoeld in de Wm. In geding is een perceel van twee hectare groot, waarop zich twee schuren bevinden, een weiland en een springbak voor paarden. In de twee schuren wordt een veebestand van wisselende samenstelling gehouden. Ten tijde van het bestreden besluit waren in elk geval tenminste  een paard, vier pony’s, zestig kippen, zeven cavia’s en twee honden aanwezig. Daarnaast is sprake van mestopslag. Gebleken is dat via advertenties en via een reclamebord op het perceel  dieren en materiaal te koop worden aangeboden. Op jaarbasis zijn de laatste vijf jaar gemiddeld 400 advertenties in huis-aan-huis-bladen en paarden(sport)bladen geplaatst.

Afdeling:
Gezien de omvang van het gehouden veebestand in combinatie met de mate van handel van dieren en materiaal, zoals dit onder meer blijkt uit het aantal geplaatste advertenties, en in aanmerking genomen de wijze van huisvesting van de aanwezige dieren en de hiermee samenhangende mestopslag, is de Afdeling van oordeel dat sprake is van een bedrijfsmatige bedrijvigheid in de zin van artikel 1.1, eerste lid van de Wm. Hetgeen door verweerders is aangevoerd aangaande de winstgevendheid van het bedrijf doet, wat hier verder van zij, aan het vorenstaande niet af.

Datum uitspraak:
23 oktober 2002
Zaaknummer:
200202780/1
Vindplaats:
NBStAB2003-1/K85
Instantie:
gemeente