200202700/1 Hardenberg

Onderwerp:  Begrip inrichting, kleinschalig  of hobbymatig gehouden dieren

Inleiding:
In een landbouwschuur wordt een wisselend aantal dieren gehouden, namelijk meer dan 4 stuks zoogkoeien en 4 stuks jongvee of een ander aantal zoogkoeien en jongvee dat overeenkomt met 60 punten op grond van de Inspectierichtlijn hobbymatig / bedrijfsmatig houden van dieren gehouden.

Afdeling:
..(") In de landbouwschuur bevinden zich een stalruimte met roostervloer en daaronder een mestkelder en een stalruimte die als potstal wordt gebruikt. Verkoop van dieren vindt plaats via mond- op mond-reclame. De Afdeling is van oordeel dat niet kan worden gesproken van een bedrijfsmatige activiteit, nu niet is gebleken van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie of van bedrijfsmatige commerciële activiteiten. Gelet op de wijze waarop de dieren gehuisvest zijn en de omstandigheid dat een zekere continuïteit bestaat van de verrichte activiteiten, te weten het houden van dieren, is de Afdeling echter van oordeel dat sprake is van een bedrijvigheid in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, wanneer in de landbouwschuur meer dan 4 stuks zoogkoeien en 4 stuks jongvee worden gehouden. In dat geval is sprake van een vergunningplichtige inrichting op grond van de Wet milieubeheer.(")..

Datum uitspraak:
24 december 2002
Zaaknummer:
200202700/1
Vindplaats:
niet gepubliceerd
Instantie:
gemeente