ABRvS 200703489/1, 4 juni 2008 (Casino Utrecht)

Essentie: Bij het luchtkwaliteitsonderzoek is terecht uitgegaan van het aantal bezoekers uit de vergunningaanvraag (aangevraagde capaciteit).

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Besluit van gemeente Utrecht tot verlening van een milieuvergunning voor een casino

Relevante overweging:
2.3.2. Holland Casino Utrecht heeft een vergunning aangevraagd voor 600.000 bezoekers. Bij de beoordeling van de aanvraag mag de grondslag ervan niet worden verlaten. Daarom is bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit terecht van dit aantal uitgegaan. Wanneer het werkelijke aantal bezoekers hoger is dan het vergunde aantal, voorziet de Awb in de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen om naleving van de vergunning af te dwingen.

Datum uitspraak:
4 juni 2008
Zaaknummer:
200703489/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl