Rechtbank Roermond, 19 juli 2011, LJN BR3075 (Vrijstelling en bouwvergunning, Veghel)

Essentie: In de regel zal met een luchtkwaliteitsberekening aannemelijk gemaakt moeten worden dat een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging, dan wel de grenswaarden niet overschreden worden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer, Besluit NIBM, Regeling NIBM

Betreft: Besluit van gemeente Peel en Maas (B&W) tot verlening van vrijstelling en een bouwvergunning voor uitbreiding van een supermarkt en bouw van een appartement

Relevante overwegingen:
26. De rechtbank constateert dat het bouwen of uitbreiden van een supermarkt niet is opgenomen in de Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen). Dit betekent dat verweerder aannemelijk dient te maken dat het project niet in betekende mate bijdraagt in de zin van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) dan wel dat de grenswaarden ingevolge de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) niet worden overschreden. In de regel zal verweerder dit moeten doen met een luchtkwaliteitsberekening, hetgeen verweerder - na advies van de bezwaarcommissie - ook heeft gedaan.

Datum uitspraak:
19 juli 2011
Vindplaats:
Rechtbank Roermond, LJN BR3075 (www.rechtspraak.nl)