Fijn stof

Met fijn stof worden alle stofdeeltjes in de lucht bedoeld. Het is een verzamelnaam van deeltjes van verschillende grootte, tot maximaal 10 micrometer (µm) doorsnede. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over wat fijn stof is, welke normen er voor fijn stof zijn en hoe u fijn stof concentraties kunt berekenen. Ook vindt u hier informatie over de bronnen van fijn stof en de mogelijke gezondheidseffecten.

Bronnen

Bronnen industrie

Normen en regels

Grafiek normen

Rekenen en meten

calculator-2359760_1920

Gezondheid

Gezondheid

Uw onderwerpen