Rekenen en beoordelen

Hoe bereken of beoordeel je de luchtkwaliteit op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit? Welke rekenmethoden en rekenmodellen zijn er? Welke instrumenten helpen bij het beoordelen van de luchtkwaliteit?
Monitoringstool

Maakt jaarlijks een doorrekening van de luchtkwaliteit gedurende de looptijd van het NSL. De Monitoringstool bevat een database waaruit gegevens naar Rekentool kunnen worden geëxporteerd.