Vraag en antwoord

Vraag

Onze gemeente heeft een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht met daarin een onderbouwing met de "oude" Ladder. Nu willen we bij de behandeling van de ingekomen zienswijzen graag de "nieuwe" Ladder gebruiken. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk in september 2017 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Kan dat?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk. Er is geen overgangsrecht geformuleerd bij de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen van de nieuwe Ladder in artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit heeft de wetgever niet gedaan vanwege de aard van de wijzigingen. Als de oude Ladder is toegepast, wordt geacht te zijn voldaan aan de nieuwe motiveringsvereisten die vanaf 1 juli 2017 gelden.

Voor uw situatie betekent het overgangsrecht dat u vanaf 1 juli 2017 de nieuwe Ladder kunt gaan toepassen op al uw ruimtelijke procedures en dus juridisch niet verplicht bent om de oude Laddersystematiek toe te (blijven) passen op bestemmingsplanprocedures die vóór 1 juli 2017 zijn gestart. U kunt bij de behandeling van uw zienswijze de nieuwe Laddersystematiek toepassen en in september 2017 het bestemmingsplan met die motivatie laten vaststellen.