Bestrijdingsmiddelen

Vraag

Vallen opslagen met bestrijdingsmiddelen onder het Bevi?

Antwoord

Met de laatste wijziging van het Bevi is het begrip bestrijdingsmiddel komen te vervallen. Bestrijdingsmiddelen zijn normaal gesproken gevaarlijke stoffen omdat ze geclassificeerd zijn volgens artikel 9.2.3.1 lid 2 van de Wet milieubeheer (voorheen in Wet milieugevaarlijke stoffen) of artikel 1 sub b van de Wet vervoer gvaarlijke stoffen. Zie ook 'Wat is een gevaarlijke stof volgend Bevi'. Om deze reden zullen bestrijdingsmiddelenopslagen boven de 10 ton onder het Bevi vallen als er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 2 onder f van het Bevi. Op bestrijdingsmiddelen die niet onder de Bevi definitie van gevaarlijke stof vallen is het Bevi niet van toepassing.