Rekenmethodiek Bevi: wat is dat?

Vraag

Wat is de rekenmethodiek Bevi?

Antwoord

Voor niet-categoriale inrichtingen moeten de risico's  worden berekend om te kunnen toetsen aan de in het Bevi opgenomen grens- en richtwaarden en het bepalen van het groepsrisico. De rekenmethodiek Bevi is het rekengereedschap dat daarvoor moet worden gebruikt.

De rekenmethodiek Bevi bestaat uit het rekenprogramma Safeti-NL en de Handleiding Risicoberekeningen Bevi. In de Handleiding worden de parameters gespecificeerd die in Safeti‑NL moeten worden ingevoerd. Het kwantitatief toetsen van berekend PR en GR aan het Bevi moet zo eenduidig mogelijk gebeuren en daarom zijn de versienummers van het rekenprogramma en de handleiding expliciet in de Revi opgenomen. Het Centrum voor Externe Veiligheid van het RIVM beheert deze rekenmethodiek, zie voor meer informatie de site van RIVM.