Onderdeel Ruimte ingrijpend aangepast

Nieuwe informatie bij het onderdeel Ruimte

Vanaf 1 januari 2017 is het onderdeel Ruimte op Kenniscentrum InfoMil ingrijpend aangepast. De oude Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu is verdwenen. Dit betekent niet dat de informatie niet meer beschikbaar is. Via de nieuwe structuur bij het onderdeel Ruimte is de informatie nu te vinden, vernieuwd en verder uitgebouwd.

Aanpassingen

Zo zijn bij de omgevingsthema’s de pagina’s: Natuur, Bodem, Trillingen en Licht vernieuwd.

Onder ruimtelijke ontwikkelingen vindt u het onderwerp gebiedsontwikkeling. Hierin staat een beschrijving van het wettelijk instrumentarium (onder meer grondverwerving, voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en ruimtelijke ordening).

Ook nieuw is het thema stedelijke kavelruil  met een aantal stappenplannen voor het proces van stedelijke kavelruil. Tenslotte treft u aan het onderwerp ladder duurzame verstedelijking. Hierin staat de nieuwe Handreiking van het rijk, die toepasbaar is bij de nieuwe Laddersystematiek.

Onder functies/activiteiten staat het thema plattelandswoning, met de ruimtelijke regeling ervan.

Bekijk het aangepaste onderdeel Ruimte.