Mis het komende nummer van de InfoMil Perspectief niet

Bent u al geabonneerd op de InfoMil Perspectief? Het online magazine dat u informeert over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving. In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG) moet u zich opnieuw aanmelden. U blijft het magazine dan 4 keer per jaar (gratis) ontvangen.

Blijf abonnee en mis de InfoMil Perspectief niet

Dit leest u in het komend nummer:

  • Regio FoodValley is succesvol in het terugdringen van de fijnstofemissies uit pluimveestallen. Wat is het geheim van de aanpak?
  • De Structuurvisie Ondergrond is klaar. Hoe stelt Nederland de toekomstige drinkwatervoorziening veilig en blijft er tegelijkertijd voldoende ruimte in de bodem over voor het winnen van duurzame energie?
  • Welke voordelen hebben omgevingsdiensten van de strategische quickscan van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen?
  • Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Welke mentaliteitsverandering is nodig om de BRO tot een succes te maken?
  • Make it Work wil de Europese milieuregels en de uitvoering daarvan vereenvoudigen en moderniseren.

Het komend nummer verschijnt op 28 juni 2018

Meld u opnieuw aan!

Wilt u de InfoMil Perspectief blijven ontvangen? Meld u dan aan. Doet u dat niet dan vervalt automatisch uw abonnement.