InfoMil Actueel 229

aarde
InfoMil Actueel 229

Maatwerk voor de koolwaterstofemissie van gasmotoren is van tijdelijke aard

Bestaande gasmotoren vanaf 2,5 MWth die niet aan de koolwaterstofemissie-eis voldoen, moeten worden aangepast. De maatwerkmogelijkheid die vanaf 1-1-2017 van kracht wordt, brengt hierin geen verandering. Maatwerk is alleen bedoeld voor een korte periode in situaties waarin niet op tijd aan de emissie-eis kan worden voldaan.

O, kom er eens kijken: Brongegevens!

Een aantal gemeenten maakt geluidsbelastingkaarten. Voor deze kaarten hebben die gemeenten informatie nodig over rijkswegen en hoofdspoorwegen. Rijkswaterstaat en ProRail hebben deze informatie beschikbaar gesteld.

Reparaties en wijzigingen normen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling gepubliceerd

Op 2 december 2016 zijn de wijzigingen van de Activiteitenregeling en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gepubliceerd. De Wijzigingen van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor) waren al eerder gepubliceerd. Op onze website leest u de verschillen met de voorpublicaties.

Méér milieuresultaat en minder milieutoezicht voor zorginstellingen

Door een duurzame bedrijfsvoering is voor zorgaanbieders veel winst te behalen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Gemeente Amsterdam hebben een aanpak van zelfregulering ontwikkeld. Wilt u meer weten over deze aanpak en over de Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg? Kom dan naar de informatiebijeenkomst Méér milieuresultaat en minder milieutoezicht voor zorginstellingen.