InfoMil Actueel 257

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 257

Hoe werken de milieuregels onder de Omgevingswet?

Hoe werken de rijksregels straks in het nieuwe wetsstelsel? Wat kunnen lokale overheden zelf regelen? Lees het in de uitgebreide informatie over de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet.

Evaluatie Actieplan fijnstof en industrie gepubliceerd

In 2018 laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) analyseren. Ter voorbereiding hierop evalueerde Witteveen en Bos in opdracht van het ministerie het Actieplan fijnstof en industrie.

Maassluis als eerste met actieplan geluid

Bij de uitvoering kartering en actieplan betreedt de gemeente Maassluis als eerste het erepodium. Maassluis heeft de geluidsbelastingkaart én het actieplan ingediend.