Maassluis als eerste met actieplan geluid

Bij de uitvoering kartering en actieplan betreedt de gemeente Maassluis als eerste het erepodium. Maassluis heeft de geluidsbelastingkaart én het actieplan ingediend.

Snelle tijd neergezet

Een aantal overheden stellen uiterlijk 18 juli 2018 een actieplan geluid vast. De gemeente Maassluis nam dat besluit al op 9 mei 2017!

De tabel voor InfoMil was toen nog niet beschikbaar. Deze week ontving InfoMil dit laatste stuk. Maassluis had al eerder het vaststellingsbesluit en het actieplan verstuurd. Daarmee zijn alle stukken compleet en heeft Maassluis de snelste tijd voor de rapportage naar de Europese commissie.

Actieplan als onderdeel van de visie

De gemeenteraad van Maassluis de Visie geluid Maassluis 2017 vastgesteld. Het actieplan geluid en de geluidsbelastingkaart maken onderdeel uit van die visie.

Wie volgt?

Uit de voortgangstabel blijkt dat dat de gemeenten Diemen en Enschede ook erg goed op schema liggen. In maart is de volgende belronde. We zijn benieuwd welke organisaties deze gemeenten ook snel volgen.