InfoMil Actueel 282

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 282

Schakeldag 2019 ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Schakeldag zijn in volle gang. Noteer daarom vast in uw agenda: dinsdag 25 juni 2019 in ’s Hertogenbosch. Thema van dit jaar is ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!’.

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 30 maart

Omgevingsloket online is niet beschikbaar op zaterdag 30 maart 2019. Er wordt die dag een nieuwe versie geplaatst.

Geen pdf's meer van ingediende aanvraag/melding in e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager

In juni 2019 stopt het Omgevingsloket online met het meesturen van pdf’s. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's downloaden in het Omgevingsloket online.

2e webinar Informatieplicht energiebesparing online

'Informatieplicht energiebesparing en het eLoket' is de titel van het 2e webinar dat rond de informatieplicht energiebesparing is georganiseerd. Organisator was de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Dit webinar vond plaats op 19 maart 2019. Ook Kenniscentrum InfoMil heeft hier aan bijgedragen.

Generieke invoergegevens luchtkwaliteit 2019 gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de nieuwe invoergegevens voor luchtkwaliteit bekend gemaakt. Dit houdt in dat er nieuwe achtergrondkaarten beschikbaar zijn en ook nieuwe emissiefactoren voor verkeer en landbouw.

Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

Rijksoverheid.nl heeft op 15 maart 2019 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van emissies van fijnstof uit stallen.

InfoMil Perspectief nummer 31 staat voor u klaar

De InfoMil Perspectief nummer 31 staat voor u klaar.  Artikelen in dit nummer:

  • Zakken van de bodem: steeds hoger op de agenda
  • Nieuw format voor vermijdings- en reductieprogramma ZZS
  • Amsterdamse hotels onderzoeken hun bijdrage aan de circulaire economie
  • Hart voor Oosterwolde: stedelijke kavelruil in de praktijk

eHerkenning binnenkort nodig voor AIM

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is al meer dan 10 jaar oud en aan vernieuwing toe. Om beter te voldoen aan de veiligheidseisen, gaat AIM binnenkort werken met eHerkenning. Zowel bedrijven als bevoegde gezagen kunnen na vernieuwing van de AIM alleen nog inloggen met eHerkenning. U kunt tijdens de overgangsperiode nog wel inloggen met uw huidige gegevens. Om u hierop voor te bereiden, kunt u alvast eHerkenning aanvragen.