InfoMil Actueel 296

InfoMil Actueel
InfoMil Actueel 296

Milieubelastende activiteiten Bal aangepast door Invoerings­besluit

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt door het invoeringsbesluit aangepast. Deze wijzigingen zijn nu ook doorgevoerd op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Vooral de pagina’s met rijksregels per bedrijfstak wijzigen hierdoor. Op deze pagina’s staat wanneer de activiteit onder het Bal valt, wanneer een vergunningplicht geldt en welke regels van het Bal gelden.

Inschrijving gestart voor de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht

Tussen 23 oktober en 3 december 2019 (tot 11:30 uur) kunnen externe specialisten energiebesparing zich inschrijven voor de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht. Het gaat om het deskundigheidsgebied energiebesparing en duurzaamheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Voorlopige financiële reserveringen energiebesparing ­gemeenten en omgevingsdiensten bekend

De (voorlopige) financiële reserveringen zijn voor iedere gemeente en omgevingsdienst bekend. Met deze financiële reserveringen kunnen bedrijven extra mankracht inzetten om aan de energiebesparings- en informatieplicht te voldoen. Rijkswaterstaat biedt de regeling aan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatiedocument luchtwassystemen veehouderij­ ­omgezet naar webversie

Op de pagina luchtwassers vindt u informatie over de werking van luchtwassers en de regels die gelden. Deze informatie vervangt het 'Informatiedocument luchtwassystemen veehouderij'.

Aanvullingswet grondeigendom aangenomen door ­Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 17 oktober 2019 het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

Betere voorbereiding op extreme neerslag door betere statistieken

Hoeveel neerslag kan een polder aan voordat hij onder water staat? Bij welke neerslaghoeveelheden treedt een beek buiten haar oevers? Welke maatregelen kunnen we nemen om dat te voorkomen? Om antwoorden hierop te vinden presenteert kenniscentrum voor de waterschappen Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een nieuwe set statistiekproducten voor het bepalen van extreme neerslaghoeveelheden.