InfoMil Actueel 302

InfoMil Actueel

Nieuws in Perspectief

Deelnemers Schone Lucht Akkoord aan het woord

Op 13 januari 2020 is het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Rijk, provincies en gemeenten stellen daarin de gezondheid centraal. Deelnemers aan het akkoord vertellen waarom zij meedoen en hoe de luchtkwaliteit verder kan verbeteren.

Was-wordt externe veiligheid: van Activiteitenbesluit naar Bal

De website is aangevuld met een was-wordt-tabel voor externe veiligheid. Daarin staan de belangrijkste veranderingen tussen het Activiteitenbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Er staat ook bij wat de andere besluiten van de Omgevingswet regelen voor de milieubelastende activiteiten uit het Bal.

Geluid in het omgevingsplan en de bruidsschat

De website aandeslagmetdeomgevingswet.nl is flink uitgebreid bij het thema Geluid. Wij leggen daar nu ook de instructieregels over activiteiten in het omgevingsplan uit. Ook is er informatie over geluid in de bruidsschat.

Nieuwe 'Handreiking Risicozonering Windturbines' ­beschikbaar

Het Handboek Risicozonering Windturbines is geüpdatet en gesplitst in een Handreiking Risicozonering Windturbines en een Handleiding Risicoberekeningen Windturbines. De Handreiking biedt een overzicht van wet- en regelgeving en beleid over de risico’s van windturbines voor de omgeving.

Actieprogramma voor klimaatadaptatie in de landbouw

De laatste decennia heeft Nederland steeds meer te maken met extreem weer. Dit heeft verschillende negatieve gevolgen voor de landbouw. Gewassen krijgen te veel of te weinig water en er komen nieuwe ziektes en plagen. Het ‘Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw’ helpt boeren en tuinders om zich goed voor te bereiden op deze effecten van klimaatverandering.