Nieuwe Handreiking Risicozonering Windturbines beschikbaar

Het Handboek Risicozonering Windturbines (versie 3.1 2014) is geüpdatet. Daarbij is het handboek gesplitst in een Handreiking Risicozonering Windturbines v1.0 en een Handleiding Risicoberekeningen Windturbines (versie oktober 2019).

Deze laatste is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder Rekenvoorschriften omgevingsveiligheid (Module IV). De handreiking vindt u op de pagina 'Windturbines' van InfoMil.

De Handreiking biedt een overzicht van wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot de risico’s van windturbines voor de omgeving. In de handleiding staat beschreven hoe de risico’s van windturbines en hoe de trefkansen moeten worden bepaald.

Vergunningverleners, ontwikkelaars en eigenaren van infrastructurele werken kunnen de documenten gebruiken om de verandering van de risico’s voor personen en objecten te bepalen wanneer windturbines in hun nabijheid geplaatst worden.