InfoMil Actueel 304

InfoMil Actueel

In gesprek over de nieuwe Handreiking lozingen

De Handreiking lozingen helpt vergunningverleners om goed onderbouwde besluiten te nemen. Maar ook aanvragers van vergunningen kunnen er hun voordeel mee doen. Jochem van Westerop (InfoMil) en Henk Wes (waterschap Vechtstromen) vertellen over de inhoud, de totstandkoming en het belang ervan.

Monitoren van toezicht en handhaving­ energiebesparing

Rijkswaterstaat ontwikkelt een online monitoringinstrument voor de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht. De VUE-monitor geeft voor iedere gemeente en omgevingsdienst weer welke extra diensten (in het kader van de Versterkte uitvoering) zijn aangevraagd voor 2020. Ook bewaakt Rijkswaterstaat de voortgang van de uitvoering die de uitvoerders periodiek rapporteren in dit monitoringinstrument.

Oproep informatiegestuurd toezicht en handhaving­­ ­energiebesparing

Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) doet een oproep aan alle gemeenten voor informatiegestuurd toezicht en handhaving op energiebesparing. De brief bevat per gemeente een overzicht van de rapportages informatieplicht energiebesparing ten opzichte van de landelijke gemiddelden. De gemeenten kunnen bij toezicht op energiebesparing de informatie uit de rapportages gebruiken. Voor het uitvoeren van toezicht op energiebesparing biedt Kenniscentrum InfoMil meerdere vormen van ondersteuning.

Over themagrenzen heen kijken met bril van de burger op

In het gebouw van Rijkswaterstaat (Westraven) in Utrecht vond op donderdag 6 februari 2020 de allereerste overkoepelende Atlas-themadag plaats. Alle thema-experts werden uitgedaagd om te kijken hoe we onze thema’s beter kunnen inrichten met een burgerbril op.

Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit ­gepubliceerd

De Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit is gepubliceerd. Hierin staan de stappen voor de inrichting van de gemeentelijke adviescommissie. Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen.

Proefstalregeling geur in werking voor vier provincies

Vanaf 27 februari 2020 is de proefstalregeling geur in werking voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Deze regeling is een experiment dat vooruit loopt op de Omgevingwet. 1 januari 2021 vervalt deze regeling en treedt de Omgevingswet in werking.