InfoMil Actueel 323

InfoMil Actueel

Op zoek naar de vraag achter de vraag: 25 jaar InfoMil

InfoMil bestaat 25 jaar: op 15 november 1995 ging InfoMil officieel van start. Nieuws in Perspectief sprak met medewerker-van-het-eerste-uur Remco Mol, Linda van Berkel, leidinggevende Jacco Schotvanger en voorzitter van de InfoMil-klantenraad Marcel Rietberg. Het gaat over sfeer, inhoud en kennismakelaardij. 'Ooit begonnen als echte milieufreak, praat ik nu mee over onderwerpen als digitaal stelsel, planologie en cultureel erfgoed.'

LRSO-vooruitblik 2021

In 2019 zijn veel omgevingsdiensten overgestapt naar de door Omgevingsdienst Nederland (ODNL) ontwikkelde macro voor het gebruik van de LRSO (Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning) standaardteksten voor vergunningverlening. In 2021 is de grote uitdaging de teksten klaar te maken voor het gebruik onder de Omgevingswet. Tips, ideeën en voorbeelden zijn welkom.

2e ronde Versterkte uitvoering energiebesparing

De 2e intensiveringsronde van de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) krijgt vorm. Alle aanvragen zijn door Rijkswaterstaat ontvangen. Dit betekent dat ook in 2021 toezicht op energiebesparing bij bedrijven en instellingen een impuls krijgt. Ondertussen leren we van de uitvoering van de 1e ronde. We gebruiken deze bevindingen om onze communicatie over en digitale hulpmiddelen voor energiebesparing te verbeteren.

Laden bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen gestart

Maandag 16 november 2020 is de eerste reeks van bruidsschatbestanden met succes geladen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO verwacht de afronding van het laden van de bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen in de eerste week van december.

EU-project COCOON in de monitoringfase

Doel van dit Interreg Europe project is om met beleidsinstrumenten een duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. De komende 2 jaar gaan we monitoren hoe deze aanpassingen bijdragen aan duurzaam stortplaatsbeheer. Hiervoor wordt binnenkort een enquête uitgezet bij provincies en gemeenten.