InfoMil Actueel 335

InfoMil Actueel

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt 1 juli 2022. Zo hebben de betrokken partijen meer tijd om de implementatie van de wet zorgvuldig en verantwoord af te ronden.

Nieuws in Perspectief

Aanpak zwerfafval recreatiestranden rivieroevers succesvol

Zwerfafval is op veel plekken een probleem, maar zeker op recreatiestranden langs de rivieren. Het is in essentie het gedrag van recreanten dat je wilt aanpakken. Maar hoe? Nieuws in Perspectief sprak hierover met Stefan van der Wal van Rijkswaterstaat en Marcel Peters van de gemeente Nijmegen. 'Zet de gedragsbril op.'

Atlas Werkconferentie Online: de nabeschouwing!

Voor het eerst vond de jaarlijkse Atlas Werkconferentie online plaats. Zo'n 250 deelnemers deden mee. Wij kijken terug op een geslaagde dag! Bent u benieuwd hoe het was? Lees in het verslag alles over de Atlas Talkshow.

Wegwijzer bodem in de Omgevingswet voor gemeenten en omgevingsdiensten

Om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet, ontwikkelde Rijkswaterstaat Bodem+ een wegwijzer. De wegwijzer geeft voor het thema bodem aan welke implementatiestappen een gemeente in ieder geval moet uitvoeren ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet gepubliceerd in Staatscourant

De Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het aanvullingsspoor bodem gereed.

Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij

Op 1 juni 2021 is de periodieke wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in de Staatscourant gepubliceerd. Er zijn veel beschrijvingen aangepast en een aantal nieuwe emissiearme technieken opgenomen in bijlage 1 van de regeling. Op de website van InfoMil vindt u informatie over deze wijziging.