InfoMil Actueel 339

InfoMil Actueel

Nieuwe versie Route 2022: gezamenlijke roadmap voor invoering Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2022 geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Een nieuwe versie van de Route 2022 laat de mijlpalen zien om dit doel te behalen.

Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - juli 2021

Vanaf nu informeren we u via een update maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet.

Inwerkingtreding Activiteitenregeling: wijziging stofklassenlijst en lijst MTR-waarden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft wijzigingen aangebracht in de stoffenlijst van bijlage 12 Activiteitenregeling. En in de lijst met MTR-waarden (bijlage 13 van de Activiteitenregeling). De inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen van de Activiteitenregeling is 1 augustus 2021.

Basischecks planketen DSO binnenkort van start

Eind augustus 2021 beginnen de basischecks van de planketen in het DSO. Softwareleveranciers en ketenpartners controleren of ze een omgevingsdocument succesvol kunnen indienen en of het er goed uitziet in het DSO-LV.

3e ronde Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht 2022-2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten een nieuwe aanvraagronde voor de Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE) open te stellen in 2022.