Activiteiten

Met activiteiten krijgt u inzicht met welke regels en procedures een persoon, bedrijf of instantie rekening moet houden bij uitvoering van waterprojecten.

Dit is heel breed. Het strekt zich uit van het schetsen van het traject dat moet worden doorlopen als met een activiteit wordt gestart die gevolgen heeft voor het waterbeheer, tot de aan overheden wettelijk opgedragen taken/activiteiten en het opstellen van plannen.
Daarnaast zijn activiteiten opgesomd waarbij afvalwaterstromen worden geloosd. Op deze activiteiten en lozingen is regelgeving van toepassing.

Activiteiten is dus een breed begrip in dit handboek.