Activiteiten van het Activiteitenbesluit

Bepaal of een activiteit binnen een inrichting onder een van de 110 activiteiten van het besluit valt. Per activiteit lichten we daarnaast de voorschriften per milieuthema toe.

Lees ook de vragen en antwoorden over activiteiten die bij allerlei bedrijven voorkomen. De meeste gaan over het toepassingsbereik en de vergunningplicht.