Klimaatmonitor brengt energiebesparing Wet milieubeheer in beeld

Gebruikers van het Filterinstrument erkende maatregelen voor energiebesparing (hierna het FEM) brengen in kaart wat nodig is om te voldoen aan energiebesparingsverplichting. Het FEM maakt het mogelijk om effectiever en efficiënter aan de slag te gaan met de erkende maatregelen voor energiebesparing. Het FEM is nu gekoppeld aan de Klimaatmonitor waardoor de resultaten van de gebruikers (op hoofdlijnen) zijn gevisualiseerd. Hiermee ontstaan meerdere mogelijkheden voor de communicatie en rapportage van de bereikte resultaten nu en in de toekomst. In 2019 gaat Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (hierna RWS (Rijkswaterstaat) WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)) gebruikerswensen verzamelen ter verbetering van deze ondersteuning. Het eerste moment is de nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing op 21 maart 2019.

Voldoen gebouwen in uw regio aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit?

Door het FEM wordt een bijdrage aan een energiezuinige wereld zichtbaar gemaakt, omdat RWS (Rijkswaterstaat) WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) bepaalde resultaten uit het FEM visualiseert. Per bedrijfstak gaat het nu om het aantal bedrijfsbezoeken, het totale energiegebruik en de resultaten rond energiebesparende maatregelen.

Voor iedere gebruiker van het FEM gebeurt de visualisatie automatisch en worden de gegevens automatisch zichtbaar in de Klimaatmonitor. De informatie is op meerdere niveaus weer te geven. Let wel, het gaat daarbij niet om de specifieke locaties, maar zijn de gegevens op hoofdlijnen (per organisatie in een regio) aangeboden. Voor iedere gebruiker is een dashboard beschikbaar waarmee voor een organisatie (bevoegd gezag, omgevingsdienst of andere organisatie) informatie wordt opgevraagd.

Via onderstaande afbeelding is een voorbeeld voor circa 40 locaties informatie gevisualiseerd. Ook geeft het voorbeeld zicht op de beschikbare visualisatieopties. Deze opties kan een gebruiker naar eigen inzicht toepassen. Voor het beste beeld moet de informatie op het gebiedsniveau Nederland worden bekeken.

KM en FEM

De Klimaatmonitor biedt ook andere nuttige informatie, zoals het finale energiegebruik, de opwek van hernieuwbare energie, de trends in geregistreerde zonnepanelen, elektrische voertuigen, laadpalen en energielabels van gebouwen, et cetera. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd en weergegeven in de meest recente gemeente-indeling. De Klimaatmonitor rekent de energiegebruiken om naar CO2-uitstoot.

Maakt u nog geen gebruik van het FEM?

Dan kunt via het aanvraagformulier een gebruikersaccount aanvragen. Meer informatie vindt u op de website Filterinstrument erkende maatregelen energiebesparing.

Maakt u actief gebruik van het FEM?

Dan hoeft u niets te doen en kunt u uw vorderingen zien en delen met anderen. Dan deelt u automatisch mee in de voordelen van de visualisatie van uw resultaten. Anders, loont het dus om actief gebruik te gaan maken van (uw toegang tot) het FEM.

Ontwikkelingen in het FEM

Ook willen wij u graag informeren over de eerder doorgevoerde verrijkingen en verbeteringen in het FEM. Voorbeelden zijn de beschikbaarheid van een actielijst met uit te voeren erkende maatregelen voor energiebesparing, de optie om de volledige rapportage en de actielijst uit het FEM per e-mail te verzenden en de optie om speciale beheerders aan te wijzen die alle content voor de eigen organisatie kunnen exporteren. Wij verwachten u nu nog beter te ontzorgen en te ondersteunen bij het bereiken van energiebesparing. Een vollediger overzicht met de nieuwe en verbeterde opties zijn in dit overzicht (pdf, 51 kB) weergegeven.