Hij komt, hij komt: Tabel actieplan geluid

Hij komt, hij komt,Sint stelt dit jaar een tabel beschikbaar voor het actieplan geluid.
Tabellen actieplan 
Van InfoMil, voor InfoMil 
Een actieplan geluid

Actieplannen geluid

Een groot aantal overheden heeft in 2013 een actieplan vastgesteld. Zij overwegen opnieuw dit actieplan en passen het zo nodig aan. Het actieplan wordt vóór 18 juli 2018 vastgesteld.

Deze verplichting komt voort uit de Europese richtlijn omgevingslawaai.

Aankondiging tabel actieplan geluid

Kenniscentrum InfoMil stelt dit jaar een tabel beschikbaar voor het actieplan geluid. De gevraagde informatie in die tabel richt zich op de minimale eisen uit de Richtlijn omgevingslawaai.

De overheden verzenden deze tabellen, eventueel met een samenvatting van het actieplan naar InfoMil. InfoMil rapporteert deze informatie aan de Europese commissie.