Nieuwe tabellen Cwegdek - september 2017

Er is een nieuw overzicht van wegdekcorrecties gepubliceerd op de site van Kenniscentrum InfoMil. De wegdekcorrecties horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Wegdekcorrectiefactoren worden gebruikt bij het berekenen van wegverkeerslawaai. Aanleiding is de publicatie van een hernieuwd rapport.

Bij het berekenen van wegverkeerslawaai wordt rekening gehouden met het soort wegdek. De geluidreducerende effecten van stille wegdekken zijn in de bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 verrekend in de bronterm Cwegdek.

De tabellen met de wegdekcorrecties zijn aangepast per 11 september 2017. Ze horen bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze geven respectievelijk de waarden voor:

  • Cwegdek
  • Cinitieel
  • Ctijd

Aanleiding is een naamswijziging van een product. Het product Viagrip heet nu DGD Strabag. Daarmee is de datum van het rapport (nr. 35) aangepast. De metingen en resultaten zijn niet gewijzigd. Het hernieuwde rapport is door het Expertisecentrum van het RIVM goedgekeurd.

Toelichting

In de CROW-publicatie nr. 316 zijn de wegdekken ingedeeld in 15 categorieën. Voor een deel zijn dit standaard wegdektypen en voor een deel categorieën waar een aantal producten met soortgelijke eigenschappen in past. Bijvoorbeeld stille elementenverhardingen en de 2 categorieën dunne deklagen.

Doel van deze categorieën is om in een vroeg stadium van het akoestisch onderzoek te rekenen met een benadering van de geluidreductie. Zonder dat er al een keuze voor een specifiek product gemaakt hoeft te worden. Nadat de keuze voor een bepaald product is gemaakt, worden de akoestische berekeningen geactualiseerd met de Cwegdek van dat product.

Naast de wegdekcategorieën uit de publicatie zijn er ook veel producten in omloop, die veelal gebonden zijn aan een bepaalde producent. Voor deze producten kan de producent de Cwegdek laten vaststellen. De rapporten daarvan zijn als download beschikbaar gesteld.

Het Expertisecentrum Geluid van het RIVM heeft de rapporten zoals genoemd goedgekeurd. Daarop zijn ook de overzichten met wegdekcorrecties aangepast.