Gezoneerd industrieterrein: Verkleining zone en hogere waarde

Vraag

Voorheen was er een gezoneerd industrieterrein, met 180 woningen met een hogere waarde binnen de zone. Via een bestemmingsplanprocedure is de zone verkleind, waardoor nog maar 15 van de 180 woningen binnen de zone liggen. Blijft voor de overige woningen de hogere waarde bestaan?

Antwoord

De hogere waarden vervallen van rechtswege. Buiten de zone mag het niveau nu eenmaal niet hoger zijn dan 50 dB(A). Explicieter staat het niet in de wet. Bij wijziging of herziening van het bestemmingsplan kan de zone worden verkleind en kan in de toelichting worden genoemd dat de HW komen te vervallen.